دانشگاه اوتاوا (uOttawa)

Founded 1848 as College of Bytown, became College of Ottawa 1933. Acquired present status and title 1965.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Association Canadienne des Orthophonistes et Audiologistes (ACOA), Health Services Administration (ACEHSA), American Psychological Association
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 38
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Senior secondary school diploma, or recognized foreign equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.