دانشگاه تورنتو

Founded as King's College at York 1827 by Royal Charter, in close collaboration with the Church of England. Became secularized and acquired present title 1849. University of St. Michael's College and Victoria University entered into federation with the University 1890, Trinity College was federated 1904. The University has 8 colleges: Innis, New, St. Michael's, Trinity, University, Victoria, Woodsworth.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 90
هزینه تحصیل در سال
پیوند در کلیپ بورد کپی شد: CAD
‎$CA 3,020.00‎$CA 22,417.00
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 44
Your currency: USD
‎$ 2,207.04‎$ 16,382.50

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.