دانشگاه لووال

Founded 1663 as Grand Séminaire de Québec. Granted royal Charter 1852. Granted a new charter by the Assemblée Nationale du Québec 1970, modified 1991. Financed by a Provincial Grant.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 53
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Diploma of Collegial Studies (DEC) following successful completion of a 2-year pre-university course at a CEGEP (Collège d'Enseignement général et professionnel), or recognized equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.