دانشگاه مک گیل

Founded 1821 as University of McGill College. A corporation created by Royal Charter granted by the United Kingdom Crown and exercised through the Governor-General as 'visitor'.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Association of Universities and Colleges of Canada
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 16
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Diploma of Collegial Studies (DEC) following successful completion of a 2-year pre-university course at a CEGEP (Collège d'Enseignement général et professionnel) in Quebec, or high school diploma with university entrance
دوره های آنلاین کوتاه 4

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.