دانشگاه ملکه

Founded 1841 by Royal Charter issued by Queen Victoria. Modelled on the University of Edinburgh, Scottish academic influences have helped to mould its character. A national institution privately endowed and privately controlled.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 28
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 10

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.