Founded 1818. Acquired present status 1997 by merging with Technical University of Nova Scotia.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 13
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate or recognized foreign equivalent, including International Baccalaureate

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.