دانشگاه ملی ایرلند - کالج دانشگاه دوبلین

Founded 1854 as Catholic University of Ireland, became college of Royal University of Ireland 1879. Incorporated by charter as constituent College of the National University of Ireland 1908. Acquired present status and title under the Universities Act 1997.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 30
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Irish Leaving Certificate with matriculation, or equivalent. Students must be 17 years of age or over

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.