دانشگاه سیدنی غربی

Founded 1989 (University of Western Sydney) as a federated network of three members (UWS Hawkesbury, UWS Macarthur, and UWS Nepean) under the banner of the University of Western Sydney. In 2000 the federated network became a unified entity with six campuses. Rebranded in 2015 as Western Sydney University

منابع مالی: Public
درجات 3
بخش ها 9
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary School diploma or equivalent .

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.