دانشگاه اکس مارسی

فرانسه, مارسی , Jardin du Pharo, 58 bd Charles Livon

Founded 1409 as University of Provence. Re-organized into 3 institutions in 1968. Acquired present status 2012 following merger of Université de Provence, Université Paul Cézanne and Université de la Méditerranée.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 5
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (baccalauréat) or equivalent, or special entrance examination.

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.