Founded 1958. An autonomous State institution financed by the Government.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education and Culture
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 10
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (ylioppilastutkinto), or equivalent, and selection according to entrance examination results

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.