دانشگاه یوآشکیله (JYU)

Founded in 1863 as the first Finnish-speaking teacher training college, Jyväskylä Teacher Seminary. JYU became Jyväskylä College of Education in 1934 and acquired its present status and title, University of Jyväskylä, in 1966.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education and Culture
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 14
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (ylioppilastutkinto) or foreign equivalent, and entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.