دانشگاه تکنولوژی قبرس

Founded 2003. Admitted its first students 2007.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education and Culture
درجات 3
بخش ها 13

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.