Founded 1847, offered first instruction at post secondary level 1855.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: North Central Association for Colleges and Schools
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 22
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from high school or equivalent, and College Board SAT or ACT examination. TOEFL test for foreign students

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.