دانشگاه اکستر

بریتانیا, اکستر , Mail Room, The Old Library Prince of Wales Road

Founded 1922 as University College of the South West. Received University Charter 1955.

منابع مالی: ناشناخته
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 6
الزامات
  • جزئیات پذیرش: General Certificate of Education (GCE) or equivalent with passes in 5 approved subjects including English, and 2 Advanced ('A') level passes, or English Language and 3 approved subjects at 'A' level. For entry to many courses, 'A' and/or Advanced Supplementary ('AS') level passes in 1 or 2 specified subjects are required. Details given in 'University and College Entrance. The Official Guide', available from UCAS or in Undergraduate (or Postgraduate) Prospectus, available from the University
دوره های آنلاین کوتاه 17

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.