کالج امپریال لندن

Founded 1907 as a merger of the Royal College of Science, the Royal School of Mines and the City and Guilds College, and the Imperial College School of Medicine. Merged with St Mary's Hospital Medical School, 1988, and the National Heart and Lung Institute, 1995, Charing Cross and Westminster Medical School and Royal Postgraduate Medical School, 1997 to form with the existing departments on the St Mary's and Royal Brompton campuses the Imperial College Faculty of Medicine. Wye College and the Kennedy Institute of Rheumatology merged with the College in 2000.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 7
الزامات
  • جزئیات پذیرش: General Certificate of Education (GCE) with 3 subjects at Advanced ('A') level, or recognized equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 63

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.