دانشگاه آتاتورک

ترکیه, ارزروم , Atatürk Üniverstesi Rektörlüğü Yakutiye

Founded 1957. Reorganized 1982 following the Higher Education Reform. An autonomous State institution.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Council of Higher Education (YÖK)
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 37
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (graduation from Lycée) or recognized foreign equivalent, and entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.