دانشگاه کره جنوبی

Founded 1905 as Posung College, acquired present status and title 1946. A private Institution operated by the Korea-Choongang Educational Foundation but supervised by the Ministry of Education.

منابع مالی: خصوصی
اعتبارسنجی: Korean Council for University Education (KCUE)
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 52
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from high school or equivalent, and entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.