دانشگاه Tras-os-Montes و Alto Douro (UTAD)

Founded 1973 as Polytechnic, and admitted first students 1975. Became Instituto Universitario 1979 and acquired present status and title 1986. A State Institution under the jurisdiction of the Ministry of Education and Culture.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 6
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.