دانشگاه ترومسو - دانشگاه قطب شمال نروژ (UiT)

Founded 1968, officially opened by King Olav V 1972. A State institution enjoying considerable autonomy in both academic and financial matters. Financed primarily by the government. Merged with Tromso University College 2009. Formerly known as University of Tromsø until merger with the University College of Finmark 2013, then merged with Narvik University College (Høgskolen i Narvik) and Harstad University College (Høgskolen i Harstad) in 2016.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 12
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (examen artium) or recognized equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.