دانشگاه کیوتو

Founded 1897 as Kyoto Imerial University with Colleges of Law, Science and Engineering, Medicine and Letters. Colleges renamed faculties 1919, and acquired present title 1947

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 66
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from high school or equivalent, entrance examination
دوره های آنلاین کوتاه 13

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.