دانشگاه رم Tor Vergata

Founded 1979 by law, courses started 1982.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 6
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (maturità)

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.