دانشگاه ناپل فدریکو دوم

Founded 1224 as Studium Generale by Frederick II. Dissolved 1229 and re-established 1234. Transferred to Salerno 1252 but returned to Naples 1258. Acquired present title 1987.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 13
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (maturità)
دوره های آنلاین کوتاه 90

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.