دانشگاه الدیو مورو بری

Founded 1924 with Faculty of Medicine. A State institution enjoying administrative autonomy.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 19
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (classical, scientific or technical high school), or qualification as primary school teacher

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.