دانشگاه ملی ایرلند - دانشگاه ملی ایرلند، Maynooth

Founded 1795 as St. Patrick's College, became Pontifical University 1896 and incorporated by charter as a Recognized College of the National University of Ireland 1910. Acquired present status and title under Universities Act 1997.

منابع مالی: ناشناخته
اعتبارسنجی: National University of Ireland
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 11
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Irish Leaving Certificate with matriculation or equivalent international qualification. English language requirements for overseas students.

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.