آکادمی مانیپال آموزش عالی

First College founded 1953. Acquired 'Deemed University' status 1993. Previously known as Manipal University.

منابع مالی: خصوصی
اعتبارسنجی: Medical Council of India, Dental Council of India, Pharmacy Council of India, All India Council for Technical Education, National Assessment and Accreditation Council
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 34
الزامات
  • جزئیات پذیرش: 12th year senior secondary intermediate examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.