Founded 1669, acquired present status 1862. A State institution under the jurisdiction of the Federal Ministry of Education, Science and Culture.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 17
هزینه تحصیل در سال
پیوند در کلیپ بورد کپی شد: EUR
‎€ 363.00‎€ 726.00
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Reifezeugnis) or foreign equivalent
Your currency: USD
‎$ 393.99‎$ 787.98

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.