دانشگاه دیزسبورگ-اسن

Founded 2003 following merger between the University of Duisburg and the University of Essen (independent universities founded 1972).

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: AQAS, ASIIN, ZEvA
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 13
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Reifezeugnis)

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.