انستیتو تکنولوژی کارلسروهه (KIT)

Founded 1825 as Polytechnische Schule on the model of the Ecole polytechnique, Paris. Acquired University status 1865. Became Technische Hochschule Fridericiana 1885, acquired present title 2009 following merger with merged with the Forschungszentrum Karlsruhe. An autonomous institution under the jurisdiction of and financed by the State of Baden-Württemberg.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 12
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Abitur) or equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 1

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.