مؤسسه فناوری سلطنتی ملبورن

Founded 1887 as Melbourne Working Men's College, renamed Melbourne Technical College 1934, and acquired present title of Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) 1960. Established as University of Technology by Act of State Parliament of Victoria 1992, amalgamating with Phillip Institute of Technology. RMIT is one of Australia's largest multi-level universities offering a fully-integrated programme of courses at Diploma, Degree and Postgraduate levels. The University emphasizes education for employment and for research which uses technology to solve real world problems.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 4
هزینه تحصیل در سال
پیوند در کلیپ بورد کپی شد: AUD
‎A$ 2,177.00‎A$ 4,540.00
الزامات
  • جزئیات پذیرش: For Bachelor degree programme, satisfactory completion of interstate secondary schooling or Victorian Certificate of Education (VCE), or recognized foreign equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 1
Your currency: USD
‎$ 1,455.11‎$ 3,034.54

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.