Founded 1964, admitted first students 1967.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 29
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate or recognized international equivalent, or previous tertiary study

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.