دانشگاه بنگاه (BU)

Founded 2005 following separation from Zagazig University.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Higher Education
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 15

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.