دانشگاه منصوره

Founded 1972 as East Delta University, incorporating Faculties previously attached to the University of Cairo. Acquired present title 1973. A State Institution under the authority of the Ministry of Higher Education.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Higher Education
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 18
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate or equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.