دانشگاه آلبرگ (AAU)

Founded 1974. A State Institution incorporating previously established Centres of Education in Aalborg and employing new teaching and learning methods based on an 'integrated' approach to higher education, with emphasis on project work in groups. Financed by the State. The University has Departments in Esbjerg and Copenhagen

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Higher Education and Science
درجات 2
زبان ها 1
بخش ها 4
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (studentereksamen) or Højere-Forberedelseseksamen (HF), Højere, Handelseksamen, (HHX) or Højere Teknisk eksamen (HTX), or recognized equivalent

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.