دانشگاه ژجیانگ (ZJU)

Founded 1897 as Qiushi Academy. Established as Third National Sun Yat-sen University 1927. Acquired present status and title 1928. Move to Guizhou during the sino-japanese war. Moved back to 1946. Merged with Hangzhou University, Zhejiang Agricultural University and Zhejang Medical University to form the new Zhejiang University 1998.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Education
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 8
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from senior middle school with satisfactory marks in special entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.