دانشگاه دیگو پرتالز (UDP)

Founded 1982, acquired autonomous status 1993. A private institution.

منابع مالی: خصوصی
اعتبارسنجی: National Accreditation Commission (CNA)
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 10
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate, National university admission test and interviews

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.