Founded 1892 as University Extension College, became Reading College 1898 and University College, Reading 1902. Acquired present status and title 1926.

منابع مالی: ناشناخته
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 4
الزامات
  • جزئیات پذیرش: General Certificate of Education (GCE/GCSE) with 5 passes, including 2 at ('A') Advanced level (or 4 passes including 3 at 'A' level)
دوره های آنلاین کوتاه 24

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.