دانشگاه ادینبورگ

Founded 1583 by the Town Council of Edinburgh. The Edinburgh College of Art became part of the University 2011.

منابع مالی: ناشناخته
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 3
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Scottish Certificate of Education (SCE) or General Certificate of Education (GCE) with passes in either 5 approved subjects, including English, with 3 at SCE. Higher ('H') grade or 2 at GCE. Advanced ('A') level, or in 4 approved subjects, including English, all at SCE. 'H' grade, or with 3 at GCE. 'A' level
دوره های آنلاین کوتاه 55

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.