Founded 1858 as Cambridge School of Art. Acquired present status 1992 and title 2005.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 1
بخش ها 5
الزامات
  • جزئیات پذیرش: General Certificate of Education (GCE) with passes at Advanced ('A') level, or equivalent and Test of English Proficiency.

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.