دانشگاه امارات متحده عربی (UAEU)

Founded 1976 by Presidential Decree. Admitted first students 1977. A State Institution enjoying independence in academic administration and financial matters. Financed by the Government.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Accreditation Board for Engineering and Tecnology (ABET), Centre for Quality Assurance in International Education
درجات 2
زبان ها 2
بخش ها 9
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma)
دوره های آنلاین کوتاه 5

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.