دانشگاه علوم پزشکی بین المللی (IHSU)

Founded 2008.

منابع مالی: خصوصی
اعتبارسنجی: Uganda National Council for Higher Education (UNCHE)
درجات 2
زبان ها 1
بخش ها 3

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.