دانشگاه ژنو

Founded 1559 as Schola Genevensis by Calvin, established as university 1873. Under the supervision of the Department of Public Education and financed by the State.

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 27
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Maturité/ baccalauréat) or equivalent
دوره های آنلاین کوتاه 25

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.