مؤسسه فن آوری فدرال سوئیس Zürich (ETH)

سوئیس, زوریخ , ETH Zürich HG Rämistrasse 101

این یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی است. در سال 1854 تأسیس شد. مدرسه به طور انحصاری بر علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تمرکز دارد. این بخشی از مؤسسات فدرال فدرال سوئیس، بخشی از وزارت امور اقتصادی فدرال سوئیس، آموزش و تحقیقات فدرال سوئیس است. ETH یکی از دانشگاه های پیشرو در جهان در علم و فناوری است و برای آموزش عالی، تحقیقات اساسی زمین و برای یافتن یافته های جدید خود به طور مستقیم به عمل شناخته شده است.

Funding: Public
Grades 3
Languages 3
Divisions 19
Requirements
  • Admission details: گواهی دبیرستان (Maturitätszeugnis) یا معادل معادل آن یا معاینه ورودی
دوره های آنلاین کوتاه 8

Get notified about updates of our data and services

Send feedback
We use cookies to improve your experience on our site. To find out more read our Privacy Policy.