دانشگاه استکهلم (SU)

Founded 1878 as a private higher education institution, became State University in 1960. Lärarhögskolan i Stockholm (Stockholm Institute of Education) is now part of Stockholm University.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Swedish Higher Education Authority (UKA)
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 4
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate or foreign equivalent, or aged at least 25 yrs with 4 yrs work experience and knowledge of English. Admission to all programmes and courses is restricted
  • گزینه رایگان: Free of charge for Swedish and EU/EEA/Switzerland citizens

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.