دانشگاه مستقل بارسلونا (UAB)

Founded 1968 by decree of the Government and following the publication of a White Paper on Education. Financed by the Regional Government (Generalitat de Catalunya).

منابع مالی: Public
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 51
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (batxiller) and pre-university examination (madurez), or entrance examination for adults
دوره های آنلاین کوتاه 11

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.