موسسه کره ای پیشرفته علم و فناوری (KAIST)

Founded in 1971 as nation's first research-oriented science and engineering institution. Campus moved from Seoul to the Daedeok Science Town in Daejeon in 1989

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Science and ICT
درجات 3
زبان ها 2
بخش ها 6
الزامات
  • گزینه رایگان: Free of charge
دوره های آنلاین کوتاه 23

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.