دانشگاه ملی Chonbuk (CBNU)

Founded 1947 under the programme for the decentralization of higher education.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Korean Council for University Education (KCUE)
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 25
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from high school or foreign equivalent, and entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.