دانشگاه دولتی مسکو به نام MV Lomonosov (MSU)

Founded 1755 by M.V. Lomonosov, and acquired present status 1992.

منابع مالی: Public
درجات 4
زبان ها 2
بخش ها 36
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Attestat o srednem obrazovanii) and entrance examination. Pregraduate course certificate for foreign students
شاخه ها 2
دوره های آنلاین کوتاه 43

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.