دانشگاه علم و صنعت اردن (JUST)

Founded 1986 to train students in the fields of applied sciences.

منابع مالی: Public
اعتبارسنجی: Ministry of Higher Education
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 18
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (Al Tawjihi) or equivalent with different minimum requirements for each Faculty

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.