Founded 1962

منابع مالی: خصوصی
اعتبارسنجی: Japan University Accreditation Association (JUAA)
درجات 3
زبان ها 1
بخش ها 16
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Graduation from high school and entrance examination

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.