دانشگاه آزاد بوزن - Bolzano

Founded 1997 as a private, state recognized university. As a central-European, internationally-oriented educational establishment it acts as an important link between the German and Italian cultural and economic spheres. Most of the teaching staff have an international professional background.

منابع مالی: خصوصی
درجات 3
زبان ها 3
بخش ها 5
هزینه تحصیل در سال
پیوند در کلیپ بورد کپی شد: EUR
‎€ 475.00‎€ 1,000.00
الزامات
  • جزئیات پذیرش: Secondary school certificate (maturità). Good knowledge of two of the three languages in which lessons are conducted (Italian, German and English)
Your currency: USD
‎$ 513.50‎$ 1,081.06

در مورد به روز رسانی داده ها و خدمات ما مطلع شوید

ارسال بازخورد
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در سایت خود استفاده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بخوانید.